spring-276014 1920 (1)

Hållbarhet

Uppförandekod

Uppförandekod

Green Landscaping har en uppförandekod för att förmedla Green Landscapings värdegrund och affärsmässiga principer till medarbetare, kunder, leverantörer, andra affärspartners samt att ge vägledning i vårt dagliga arbete.

Principerna är på övergripande nivå och kompletteras av våra gemensamma policys, riktlinjer och rutiner inom specifika områden som till exempel ekonomi, HR och inköp.

För oss är antikorruptionsarbetet ett strategiskt hållbarhetsmål och vår policy innebär nolltolerans. Vår uppförandekod berör frågor relaterade till intressekonflikter, gåvor och representation, miljö och arbetsmiljö samt relationer till leverantörer och underleverantörer.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green