borås uppdrag anläggning utemiljö

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Som utvecklare av utomhusmiljöer skapar vi säkra och rena miljöer som ger trivsel och välbefinnande till de boende i städerna.

Green Landscaping Groups hållbarhetsarbete präglas av ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande och respekt för våra intressenter. Genom en god dialog med våra intressenter skapar vi en förståelse för deras behov och förväntningar på vår verksamhet.

Vi når en hållbar utveckling genom vårt arbete med ständiga förbättringar, långsiktiga kundrelationer, kompetenta medarbetare och god planering av vår verksamhet. Vi analyserar och hanterar möjligheter och risker inom för oss centrala hållbarhetsdimensioner. Vi mäter och målsätter resultatindikatorer inom området för hållbarhet.

Green Landscaping Group Hållbarhetsrapport 2020

Green Landscaping Group Hållbarhetsrapport 2019

Green Landscaping Group Hållbarhetsrapport 2018

 


Vinnare av FSN Capital ESG Award 2017

Green Landscaping är mycket stolta över att ha vunnit FSN Capitals pris för bästa ESG portfölj (Environmental, Social and Governance) 2017.

Priset motiveras genom stor medvetenhet och ESG-ansträngningar i den dagliga verksamheten som bland annat fokuserar på hållbarhet, kontinuerliga förbättringar och framsteg.

Ta del av hela rapporten från FSN Capital och intervju med Greens koncern-VD Johan Nordström (s. 28-29).

 

Bild av Pierre Kubalski

COO

Pierre Kubalski

+46 (0)70-104 28 15

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green