FotografEszterSimone-50

Investerare

Finansiella rapporter

Träffa oss

Kontakta oss för en närmare presentation av Green Landscaping.

21
Feb

Bokslutskommuniké 2019 presenteras i en telefonkonferens/audiocast

Alla event

Finansiell kalender

2020

21
Feb

Bokslutskommuniké januari-december 2019

2
April

Årsredovisning 2019

6
Maj

Delårsrapport Q1 januari-mars 2020

14
Maj

Årsstämma

26
Aug

Delårsrapport Q2 januari-juni 2020

11
Nov

Delårsrapport Q3 januari-september 2020

2021

17
Feb

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Finansiell kalender