green-wide-3.57a8d9d4

Investerare

Finansiella rapporter

Träffa oss

Kontakta oss för en närmare presentation av Green Landscaping.

Träffa oss

Finansiell kalender

2019

25
Feb

Bokslutskommuniké januari-december 2018

7
Maj

Delårsrapport januari-mars

15
Maj

Årsstämma

28
Aug

Delårsrapport januari-juni

6
Nov

Delårsrapport januari-september

Finansiell kalender