green-wide-2.f25b30bc

Investerare

Finansiella rapporter

Träffa oss

Kontakta oss för en närmare presentation av Green Landscaping.

Träffa oss

Finansiell kalender

2019

28
Aug

Delårsrapport januari-juni

6
Nov

Delårsrapport januari-september

2020

19
Feb

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Finansiell kalender