green-wide-2.f25b30bc

Investerare

Finansiell kalender

Finansiell kalender

2019

7
Maj

Delårsrapport januari-mars

15
Maj

Årsstämma

28
Aug

Delårsrapport januari-juni

6
Nov

Delårsrapport januari-september

2020

19
Feb

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green

Träffa oss

Kontakta oss för en närmare presentation av Green Landscaping.

Träffa oss

Finansiell kalender

2019

25
Feb

Bokslutskommuniké januari-december 2018

7
Maj

Delårsrapport januari-mars

15
Maj

Årsstämma

28
Aug

Delårsrapport januari-juni

6
Nov

Delårsrapport januari-september

Finansiell kalender