green-wide-5.9bab8b80

Styrning

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Aktiebaserat incitamentsprogram

2018-2021

Bolaget har infört ett incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner i koncernen. Vid fullt utnyttjande av bolagets incitamentsprogram kommer det att emitteras 1 672 723 aktier, vilket leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 4,5 procent av aktiekapital. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 27,30 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 1,53 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 23 mars 2021 till och med 23 juni 2021. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 118 763 kronor.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green