photo-1473075109809-7a17d327bdf6

Styrning

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Bolaget har fyra incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner i koncernen.

2018-2021

Det första incitamentsprogrammet startade 2018 och avslutades i juni 2021. I programmet emitterades 1 794 832 aktier, vilket ledde till en utspädningseffekt på ca 3,7 procent av aktiekapitalet. Teckningskursen för aktier som tecknades med stöd av teckningsoptionerna var 25,40 per aktie. Premien per teckningsoption, som beräknades av Black & Scholes-modellen, var 1,53 kronor. Bolagets aktiekapital ökade med 127 433 kronor.

2019-2022

Det andra incitamentsprogrammet startade 2019. Vid fullt utnyttjade av programmet kommer det efter företrädesmission att emitteras maximalt 783 290 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,7 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 37,94 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 5,19 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 16 maj 2022 till och med 7 juni 2022. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 55 614 kronor.

2020-2023

Det tredje incitamentsprogrammet startade 2020. Vid fullt utnyttjade av programmet kommer det efter företrädesmission att emitteras maximalt 595 515 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,3 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 27,87 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 2,70 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 22 maj 2023 till och med 16 juni 2023. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 42 282 kronor.

2021-2024

Det fjärde incitamentsprogrammet startade 2021. Vid fullt utnyttjade av programmet kommer det efter företrädesmission att emitteras maximalt 490 000 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,0 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 100,40 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 5,18 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 12 jun 2024 till och med 30 juni 2024. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 34 790 kronor.

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green