borås uppdrag anläggning utemiljö

Styrning

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Bolaget har tre incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner i koncernen.

2018-2021

Det första incitamentsprogrammet startade 2018. Vid fullt utnyttjande av bolagets incitamentsprogram kommer det efter företrädesemissionen att emitteras maximalt 1 794 832 aktier, vilket leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 3,7 procent av aktiekapital. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 25,45 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 1,53 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 23 mars 2021 till och med 23 juni 2021. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 127 433 kronor.

2019-2022

Det andra incitamentsprogrammet startade 2019. Vid fullt utnyttjade av programmet kommer det efter företrädesmission att emitteras maximalt 783 290 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,7 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 37,94 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 5,19 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 16 maj 2022 till och med 7 juni 2022. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 55 614 kronor.

2020-2023

Det tredje incitamentsprogrammet startade 2020. Vid fullt utnyttjade av programmet kommer det efter företrädesmission att emitteras maximalt 595 515 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,3 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 27,87 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 2,70 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 22 maj 2023 till och med 16 juni 2023. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 42 282 kronor.

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green