rabatt höstfärgade blommor stenkant2

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar

Green Academy har upphandlat utbildningar för våra kärnområden.

Utbildningarna är tillgängliga för hela Green Landscaping Group till rabatterade priser. Kriterierna från vår sida har varit att utbildningarna ska kunna genomföras som öppna utbildningar i Stockholm, Göteborg, och Malmö samt som interna utbildningar i hela landet. Vid interna utbildningar behövs i normalfallet minst 10 deltagare.

Beställningen gör du direkt hos utbildningsleverantören via länk nedan. De upphandlade leverantörerna registrerar dessutom de genomförda utbildningarna i Atlas i förekommande fall.

Arbetsmiljö, BAM, BAS                                         Motivera Utbildning

Arbete på väg, Heta Arbeten                                Motivera Utbildning

Maskincertifikat                                                     Motivera Utbildning

Projektledning                                                       Novos Utbildning

Juridik                                                                    Novo

Kontroll och Säkerhet                                            Novo

Avtalsutbildning, AFF, AMA                                 Novo

Gröna utbildningar                                                 Hvilan Utbildning

Mark och Anläggning                                             Hvilan Utbildning

TCYK validerings moduler                                     Hvilan Utbildning

 

Övriga utbildningar kan genomföras till rabatterade priser via leverantörens hemsida. Se presentation av Partners (Utbildningsleverantörer)

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green