green-wide-5.9bab8b80

Nyheter Green Academy

Nyheter Green Academy

Nyheter Green Academy

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green

Lansering av Green Academy Portalen

13 januari 2020

Nu lanserar vi en gemensam utbildningsportal för alla företag i koncernen som underlättar vår möjlighet att hitta för vår verksamhet passande kompetensutvecklingar. Portalen ligger på en plattform som alla företag i koncernen har tillgång till.
Besök gärna portalen och läs mer om våra:

 • Yrkesutbildningar
 • Ledarskapsprogram
 • Mentorskapsprogram
 • Mentorutbildningar, Green Mentor
 • Valideringsprogram TCYK
 • Green Steps
 • Kompetens databas (på pilot i Region Väst)

Alla aktiviteter som rör kompetensutveckling finns presenterade och även upphandlade yrkesutbildningar är klara för bokning via portalen.

För yrkesutbildningar inom utemiljö har vi tre leverantörer med ramavtal, Hvilan utbildningar, Motivera utbildningar och Novo utbildningar. Vi har också samarbete med IHM Business School, Mindset, Larsson & Co, Nordisk Valideringsforum samt Göteborgs Tekniska Gymnasium.

Bokningar sker direkt hos leverantören och förhandlade rabatter erhålles automatiskt vid bokning. Är behovet större än några enskilda utbildningar så sätter vi upp interna kurser i samarbete med leverantören. Hör av er till nedanstående kontaktperson om behov finns.

Synpunkter och förslag på förbättringar uppskattas.

Bild av Michael Royson

Kompetensutveckling Green Landscaping

Michael Royson

0736-40 63 80

Green Academy introducerar mentorprogram

Mentorprogram 2019

18 september 2019

Att ha en mentor kan vara ett sätt att utvecklas i arbetslivet. Green introducerar nu ett mentorskapsprogram med målsättningen att ge deltagarna stöd, förutsättningar och inspiration för sin fortsatta personliga utveckling. Programmet sträcker sig över cirka 12 månader och ingår i Green Academy som ett kontinuerligt program för ledare med förutsättningar att utvecklas inom företaget.

Den första omgången är redan igång och började med en introduktion i Göteborg där vi tillsammans med de externa mentorerna gick igenom grunderna i mentorskap.

Programmet omfattar fyra inspirationsdagar och varje deltagare har en extern mentor som fungerar som ett bollplank. I den första omgången deltar fem kvinnor och fem män från Green Landscaping, Svensk Markservice och Tranemo Trädgårdstjänst.

Mentorerna som deltar i programmet är seniora och har mycket erfarenhet från ledande befattningar, främst från näringslivet.

Efter uppstarten är både deltagare och mentorer positiva till det upplägg som Larsson & Co och Green presenterade och ser fram mot fortsättningen.

Bild av Michael Royson

Kompetensutveckling Green Landscaping

Michael Royson

0736-40 63 80

TCYK inleder OCN-validering av Yrkesbevis 1

green-wide-5.9bab8b80

7 maj, 2019

TCYK som branschorgan har sedan 80-talet verkat för att ge personalen hög kvalitet och status för yrkesarbetare som arbetar med skötsel av utemiljö och trädgårdsanläggningar.

Hittills har yrkesbevisen(13 st) examineras med ett skriftligt prov för att få godkänt i respektive yrkesbevis. Vissa yrkesbevis kan även ha praktiska prov som skall klaras för att bli godkänd. När man klarat proven får man fått den gröna yrkesbevisboken med yrkesbeviset inskriven och yrkesbedömaren skickat in uppgifterna till TCYK för registrering. Till utbildning och/eller erfarenhet krävs 3500 timmar för de som inte gått någon grundläggande utbildning eller 2400 timmar för de som gått grundläggande utbildning som är minst 2 terminer.

Hanteringen av certifiering/validering har varit komplicerad (och ibland alltför okomplicerad) och inte alltid kvalitetssäkrad.

Nu introducerar TCYK en ny effektivare process (OCN, Open College Network) med IT stöd och möjlighet att validera kompetent personal för Yrkesbevis 1 Utemiljö.

Det består av följande kompetensområden:

 • Maskiner och Verktyg
 • Vegetationsytor. Träd Buskar, Perenner
 • Vegetationsytor. Gräs
 • Markbeläggningar
 • Lekplatser
 • Skötsel och underhåll av naturmark
 • Produktionsstyrning – Arbetsplanering
 • Allmän yttre skötsel och översyn
 • Mark och Växtkunskap

Effekter:

Valideringen i sak kommer inte att direkt höja kompetensen utan för att få avsedd verkan måste detta kopplas till kompetensutveckling/utbildning. När brister i kompetens inom något område visar sig i valideringen måste det leda till kompletterande utbildning / information.

Vi kommer därför under våren presentera ett antal utbildningsprogram i ett modulsystem med några utbildningsleverantörer.

Vi måste också utbilda handledare och yrkesbedömare inom företaget.

En branschspecifik kompetensvalidering innebär möjligheter att som beställare definiera kraven vid upphandlingar. Vi har redan sett detta ske om än i låg och något luddiga uttryck. Inom en snar framtid kommer detta att bli tydligare och mer frekvent.

Detta kommer leda till att vi måste höja vår kompetens och kvalitén i våra arbeten. Att tidigt vara förberedd och ha en plan för kompetensutveckling för att erhålla Yrkesbevis ger oss förutsättningar för att vara mer konkurrenskraftig på marknaden.

Valideringsprogrammet kommer också att kopplas till den kompetensdatabas vi undersöker för närvarande. Detta kommer leda till möjlighet att inför upphandlingar generera CV´n och kompetensbevis direkt från databasen.

Bild av Michael Royson

Kompetensutveckling Green Landscaping

Michael Royson

0736-40 63 80