Plats

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning

Green Academy har upphandlat utbildningar för våra kärnområden hos Hvilan Utbildning som är tillgängliga för hela Green Landscaping Group till rabatterade priser. Beställningen gör du direkt hos utbildningsleverantören via länk nedan. De upphandlade leverantörerna registrerar dessutom de genomförda utbildningarna i Atlas i förekommande fall.

Gröna utbildningar                                                 Hvilan Utbildning

Mark och Anläggning                                             Hvilan Utbildning

TCYK valideringsmoduler                                      Hvilan Utbildning

Klicka här för att boka utbildning med Hvilan Utbildning

 

Övriga utbildningar kan genomföras till rabatterade priser via leverantörens hemsida. Se presentation av Partners (Utbildningsleverantörer)

KurserPris KabbarpPris Stockholm
TCYK YB1 Lekplatser15501650
TCYK YB1 Markbeläggning31003300
TCYK YB1 Mark- och växtkunskap31003300
TCYK YB1 Maskiner och verktyg31003300
TCYK YB1 Skötsel och underhåll av Naturmark, Produktionsstyrning, Arbetsplanering15501650
TCYK YB1 Vegetationsytor; Gräs15501650
TCYK YB1 Vegetationsytor; Träd, Buskar, Perenner15501650
Användning av annueller55005600
Beskärning och växtkunskap - Grundkurs51005950
Beskärning av fruktträd51005900
Beskärning och trädvård TCYK99009900
Biokol i växtbäddar42004600
Bygga växtbäddar51005600
Designa med sommarblommor79508700
Gräsanläggning TCYK87009500
Invasiva växter11501200
Kompostering - Den gröna resursen1150-
Marklära för växtanvändare26502900
Marktäckande perenner49005400
Mottagning av kvalitetskontroll av växtmaterial25502750
Naturstensarbeten - steg 1 TCYK Grund51005600
Naturstensarbeten - steg 2 TCYK71507850
Naturstensarbeten - steg 3 TCYK917010070
Ogräskurs22502450
Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor24002550
Riskbedömning - Farliga träd28503700
Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK71507850
Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser26502900
Service och underhåll av småmaskiner22502450
Sjukdomar och skadegörare i växthus50005500
Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd50005500
Skötsel av gräsytor5500-
Skötsel av park- och trädgårdsmiljö - Grundkurs51005600
Trädinventering65006950
Trädklättring A - Grunderna inom trädklättring1330014600
Trädklättring B - Grunderna med motorsågshantering vid trädklättring79508800
Trädklättring C - Grunderna med riggning/firning vid trädklättring1060011700
Uppbyggnadsbeskärning av buskar och träd51005900
Utökad dendrologi för arborister50005500
Utökad mykologi för arborister50005500
Växtkännedom steg 1 TCYK - Distans7990-
Ympning25002700

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green