Green hero

Green Steps

Green Steps

Green Steps

Green Steps erbjuder en tydlig karriärväg

Green Steps är ett traineeprogram som bygger på ett mentorskap och kombinerar utbildning och arbetserfarenhet för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Genom att Green Landscaping koncernens anställda erbjuder mentorskap får deltagarna i Green Steps under resans gång en arbetsplats, en gemenskap och ett sammanhang samtidigt som vi som företag bidrar till att öppna en dörr in till arbetsmarknaden för människor som tidigare stått utanför.

Vi vill skapa en tydlig karriärväg även för de som inte har skolutbildning på högre nivå. Initiativet sker i samarbete med kommuner och kommunala bostadsbolag.

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green