FotografEszterSimone-50

TCYK valideringar

TCYK valideringar

TCYK valideringar

Bakgrund

Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté (TCYK) som branschorgan har sedan 80-talet verkat för att ge personalen hög kvalitet och status för yrkesarbetare som arbetar med skötsel av utemiljö och trädgårdsanläggningar.

Hittills har yrkesbevisen(13 st) examineras med ett skriftligt prov för att få godkänt i respektive yrkesbevis. Vissa yrkesbevis kan även ha praktiska prov som skall klaras för att bli godkänt. När man klarat proven har man fått den gröna yrkesbevisboken med yrkesbeviset inskrivet. Yrkesbedömaren har sedan skickat in uppgifterna till TCYK för registrering. Förutom utbildningen och krävs 3500 timmar erfarenhet för de som inte gått någon grundläggande utbildning eller 2400 timmar för de som gått grundläggande utbildning som är minst 2 terminer.

Hanteringen av certifiering/validering har varit komplicerad (och ibland alltför okomplicerad) och inte alltid kvalitetssäkrad.

Nu introducerar TCYK en ny effektivare process (OCN, Open College Network) med IT stöd och möjlighet att validera kompetent personal för Yrkesbevis 1 Utemiljö.

Det består av följande kompetensområden:

  • Maskiner och Verktyg
  • Vegetationsytor. Träd Buskar, Perenner
  • Vegetationsytor. Gräs
  • Markbeläggningar
  • Lekplatser
  • Skötsel och underhåll av naturmark
  • Produktionsstyrning – Arbetsplanering
  • Allmän yttre skötsel och översyn
  • Mark och Växtkunskap

Effekter

Valideringen i sak kommer inte att direkt höja kompetensen utan för att få avsedd verkan måste detta kopplas till kompetensutveckling/utbildning. När brister i kompetens inom något område visar sig i valideringen måste det leda till kompletterande utbildning / information.

Vi kommer därför under våren presentera ett antal utbildningsprogram i ett modulsystem med några utbildningsleverantörer.

Vi måste också utbilda handledare och yrkesbedömare inom företaget.

En branschspecifik kompetensvalidering innebär möjligheter att som beställare definiera kraven vid upphandlingar. Vi har redan sett detta ske om än i låg och något luddiga uttryck. Inom en snar framtid kommer detta att bli tydligare och mer frekvent.

Detta kommer leda till att vi måste höja vår kompetens och kvalitén i våra arbeten. Att tidigt vara förberedd och ha en plan för kompetensutveckling för att erhålla Yrkesbevis ger oss förutsättningar för att vara mer konkurrenskraftig på marknaden.

Valideringsprogrammet kommer också att kopplas till den kompetensdatabas vi utvecklar för närvarande. Detta kommer leda till möjlighet att inför upphandlingar generera CV´n och kompetensbevis direkt från databasen.

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green