Green hero

Partners

Partners

Partners

Med målet att få erhålla den högsta kompetensen måste vi också vända oss till samarbetspartners med samma perspektiv. Det gäller både branschorganisationer, utbildningsföretag och samhällsorgan

Här följer en presentation av de vi jobbar extra nära tillsammans med:

 

1.3.1 Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté(TCYK)

Definierar kompetensnivåerna i de av TCYK framtagna kompetensområdena.

 

1.3.2 Hvilan Utbildning

Ansvarar för…

Presentation av företaget

1.3.3 Motivera Utbildning

Ansvarar för…

Presentation av företaget

1.3.4 Novo Utbildning

Ansvarar för…

Presentation av företaget

1.3.5 Mindset

Genomför Greens ledarskapsprogram.

Presentation av företaget

1.3.6 Larsson & Co

Genomför Greens mentorskapsprogram

Presentation av företaget

1.3.7 nn

Genomför Green Executive Education program

1.3.8 NordiskValideringsForum(NVF)

Genomför OCN validering och utbildning i samarbete med TCYK

Utvecklar Greens Kompetensdatabas Atlas

Presentation av företaget

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green