Green hero

Partners Green Academy

Partners Green Academy

Partners Green Academy

Med målet att få erhålla den högsta kompetensen måste vi också vända oss till samarbetspartners med samma perspektiv. Det gäller både branschorganisationer, utbildningsföretag och samhällsorgan

Här följer presentation av våra partners:

Göteborgs Tekniska College

Göteborgs Tekniska College är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Bolaget ägs gemensamt av Volvo Group och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad.

Idag är vi både ett Teknikcollege och Auktoriserat utbildningsföretag.

Våra utbildningar är framtagna tillsammans med våra ägarbolag efter deras framtida kompetens­behov och vi har verksamhet inom Yrkeshögskolan, Yrkesvuxen-utbildningen, Projekt och utveckling samt gymnasiet.

Våra lärcenter ligger centralt i Göteborg på pulserande Lindholmen och mitt i verksam­heten på Volvo Torslanda.

www.gtc.com


Hvilan Utbildning

Hvilan utbildning är en av de största utbildningsaktörerna inom den gröna näringen. Skolan har bedrivits sedan 1868 och ägs av GRO – Gröna Näringars Riksorganisation.

Vi erbjuder ett stort antal kortare och längre kurser.  Våra kunniga lärare och föreläsare har lång erfarenhet från branschen. Kurserna varvas med teori, studiebesök och fältvandringar vilket bidrar till spännande diskussioner och reflektioner.

Rätt kompetensutveckling ger motiverade, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi hjälper er att växa.  Välkommen till branschens egen skola!

Skötsel och förvaltning av utemiljö, Yrkesbevis 1

Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar. Våra utbildningar syftar till att ge behörighet att söka yrkesbevis 1.

Godkänd kurs skrivs in i Trädgårdsnäringens centrala yrkes kommittés,  TCYK:s, Yrkesbevisbok. I annat fall utgår endast kursintyg.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som jobbar inom skötsel och förvaltning av utemiljöer. För att kunna tillgodogöra sig materialet så krävs goda kunskaper i svenska.

Tillgängliga utbildningar med priser

www.hvilanutbildning.se


IHM

Genomför Green Executive Education program.

IHM Business School erbjuder öppna och företagsanpassade affärsutbildningar för företag och människor som vill utvecklas och nå framgång. Våra program omfattar alla nivåer i företag och organisationer, allt ifrån punktinsatser till långsiktig kompetensförsörjning i form av företagsakademier.

Våra huvudområden är ledarskap, digitalisering, marknadsföring, försäljning, affärsekonomi och affärsmannaskap.

Vårt nära samarbete med näringslivet ger oss insikter om våra kunders behov och utmaningar. Det använder vi för att erbjuda aktuell, relevant kunskap och träning för ett livslångt lärande.

Vi sätter stolthet i att designa högkvalitativa utbildningar baserade på modern forskning. De levereras av erfarna handledare och facilitatorer med gedigen erfarenhet från utmaningarna i affärslivet. Med vår bredd kan vi utforma företagsanpassade utbildningar och erbjuda mentorskap, som specifikt möter arbetsgivarens, ledarnas och medarbetarnas behov. Som komplement erbjuder vi deltagande i våra öppna utbildningar.

Verksamheten bedrivs i egna skolor i Göteborg, Malmö och Stockholm och i företagsakademier hos våra kunder. Ofta varvas fysiska träffar med träningsmoment och repetitioner online, vilket borgar för tidseffektiv inlärning och bestående resultat.

IHM utbildar årligen ca 4 000 personer i öppna och företagsanpassade program och engagerar ca 300 lärare och föreläsare från näringslivet.

ihm.se


Larsson & Co

Genomför Greens mentorskapsprogram.

Larsson & Co är verksamhetskonsulter, vårt mål är att göra skillnad, på riktigt.
Vi gör det genom personligt engagemang och praktiska erfarenheter. Vi lägger prestige i vårt arbete och garanterar resultat.

Vi fokuserar på ditt ledarskap.

Att leda på ett bra sätt är väldigt viktigt för att få medarbetarna engagerade i företagets syfte. Därför fokuserar vi på ditt ledarskap. Vi arbetar med att inspirera och utveckla dig som ledare.

Eftersom vår erfarenhet säger oss att 100% av alla medarbetare är människor och att även 100% av alla ledare är människor fokuserar vi alltid på människan bakom ledarskapet. Vi är övertygade om att vi måste utgå från varje person och den situationen som den befinner sig i, allt det påverkar ledarskapet.

Larsson & Co arbetar inom två olika verksamheter, Ledarskap samt IT-Service Management. IT kräver ledarskap, ledarskap kräver IT. Kopplingen däremellan är för oss glasklar i dagens uppkopplade värld.

www.larssonco.se


Mindset

Genomför Greens ledarskapsprogram.

Mindset är en global utbildningspartner och tillsammans med våra kunder genomför vi storskaliga ledarträningar som leder till önskat resultat. Under 20+ års tid har vi samlat på oss ordentligt mycket erfarenhet från att ha utbildat fler än 55 000 chefer och ledare runt om i världen, den erfarenheten ligger till grund för de utbildningsprogram som vi genomför tillsammans med er.

Vi startade Mindset för att utmana utbildningsbranschen. Vi vill göra skillnad som känns och märks.

Våra utbildningar bygger på att lära genom att göra. Vi övar i verklighetsnära situationer och ökar svårighetsgraden i takt med att deltagarnas färdigheter utvecklas. Våra utbildare skapar trygga lärmiljöer att träna i samt engagerar, lotsar och utmanar deltagarna till utveckling.

För att skapa önskat värde av utbildningsinsatsen behöver du som deltagare använda dina nyvunna färdigheter och kunskaper på jobbet där de gör skillnad, när du går utbildning hos oss kommer du därför att få förberedelseuppgifter inför varje klassrumsträning samt tillämpningsuppgifter efter. Det vi gör i klassrummet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dig att lyckas.

Vår vision Ständig framgång för våra kunder gör att vi aldrig kan stå still och vi arbetar kontinuerligt med att utmana oss själva och andra för att ytterligare öka effekten våra utbildningar. Du kommer att känna av vår värdegrund Mod, Ansvar, Vilja, Driv och Omtanke när du går på utbildning hos oss.

www.mindset.se


Motivera Utbildning

Bolaget bildades av Fred Hagman 1994 och hette fram tills 2007 Motivera TDL (Truck Data Lager). Bolaget ombildades 2007 till aktiebolag och bytte namn till det nya namnet Motivera Utbildning AB.

Vi har hela tiden strävat att bli det kompletta utbildningsföretaget inom transport och anläggning.

Jag tycker att vi är där vi skall vara just nu, saker händer ju hela tiden så vi ser till att vara uppdaterade med det senaste inom varje utbildning. Vi är idag godkända av samtliga arbetsmarknaden parter. Det vi lyckats med genom åren är ha skaffat oss många samarbetspartners när det gäller utbildningar och kompetenta sådana. De som inte uppfyllt våra och våra kunders krav har sorterats bort.

Vi har som affärsidé, att vi skall vara det självklara valet när det gäller utbildning. Prata med oss så ser vi till att Ni får rätt utbildning.

Vi har sen lång tid tillbaka (innan 2007) arbetat tillsammans med Svensk Markservice, där vi sedan 2015 har funnits med på Svensk Markservices hemsida med vår prislista.

Vi är idag starka när det gäller utbildningar på bland annat, vi har offererat 140 olika utbildningar till Green Landscaping så det finns att välja på

  • Trafikverkets kurser
  • Samtliga jordförflyttande maskiner från utbildning till validering (uppkörning)
  • Säkra lyft och lasthantering till obegränsade lyft med Travers inne på Kärnkraftverk
  • Liftutbildningar
  • Elsäkerhetsutbildningar, ESA, EBR. m.m.

Kontakta gärna Magnus på tel. 0730-630 350 eller Janne på 0730-630 353

www.motiverautbildning.se


Nordisk Valideringsforum (NVF)

Genomför OCN validering och utbildning i samarbete med TCYK.

Utvecklar Greens Kompetensdatabas Atlas.

Nordiskt Valideringsforum bistår med att tydliggöra yrkesroller samt synliggör och kvalitetssäkrar lärande i ett stort antal verksamheter. Vårt mål är att människors kunskaper ska bli synliga och uppskattade, fler ska få chansen att synliggöra kompetenser som kan komma till användning i arbetslivet.

Hittills har vi hjälpt över 20 000 personer att få sina kompetenser inom ett visst område värdesatta och synliggjorda genom validering av individens kunskaper och färdigheter – oavsett hur de har förvärvats.

Vi använder den unika och väl beprövade metoden OCN, Open College Network, som även används internationellt och är baserad på EU:s ramverk. Metoden skapar engagemang och resultat som ger nytta för individen, samhället och näringslivet.

Med OCN-metoden och en tydlig kvalitetssäkringskedja samt ett strukturerat IT-verktyg, hjälper vi till att locka fram den dolda potentialen i verksamheter och människor. Nordiskt Valideringsforum är med och bygger broar mellan människor och den framtida tillväxten i samhället – att helt enkelt minska kompetensglappet i arbetslivet.

valideringsforum.se


Novo Utbildning

Novo Utbildning är ett oberoende utbildningsföretag som är flexibelt och lyhört gentemot marknadens behov av kvalificerad fortbildning. Verksamheten startades år 1990.

Våra utbildningar genomförs som öppna eller företagsinterna kurser över hela landet.

  • Kunder är företag i alla storlekar och hela den offentliga sektorn.
  • Vi anlitar alltid framstående specialister från näringslivet, myndigheter och universitet.
  • Våra föreläsare arbetar dagligen med det som behandlas på kursen och har lång erfarenhet, ofta 25-40 år inom sina områden.
  • I kurserna ingår ofta praktikfall från verkligheten, vilket gör det lätt för dig att tillämpa kunskapen samt bra sammansatt kursdokumentation som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Kursområden:

AMA                                                 Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U/P

Byggregler                                        Projektledning / Ledarskap i projekt / Partnering

Entreprenadjuridik                            Ekonomi

Kontrollansvarig/PBL/BBR               Kvalitet & Miljö

Entreprenadbesiktning                     Fastighetsförvaltning

www.novoutbildning.se

Greens portal hos NovoTrädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté (TCYK)

Definierar kompetensnivåerna i de av TCYK framtagna kompetensområdena.

yrkesbevis.com


 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green