green-wide-4.7b224ccb

Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet

Utveckling av interna talanger och att förbereda dessa för en fortsatt karriär inom företaget är en framgångsfaktor.

Mentorskapsprogrammet omfattar ca. 12 månader med 10 deltagare. Att vi har en jämn fördelning mellan könen bland deltagarna är en självklarhet.

Deltagarna erbjuds externa mentorer från näringsliv eller offentlig förvaltning. Mentorerna ska agera stöd och bollplank i deltagarnas vardag likväl som fortsatta karriär.

Programmet består av ett antal inspirationsdagar och dessemellan privata möten med sin respektive mentorer.

Inspirationsdagarna kan var presentationer och möten med högsta ledningen eller någon aktuell föredragshållare.

Mentorskapsprogrammet genomförs i samarbete med Larsson & Co.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green