green-wide-5.9bab8b80

Green Mentor

Green Mentor

Green Mentor

Att ta sig an och ta ansvaret för en nyanställd, praktikant eller deltagare i Green Steps kräver förutom socialt engagemang även mer konkret kompetens. Att vara mentor/handledare är en av de viktigaste funktionerna i vårt företag
Som mentor behöver du

 • Ha en god kännedom om arbetet på Green och jobbat något år
 • Vara nyfiken och intresserad av andra människor
 • Tycka om att lära ut och att lära sig
 • Vilja vara med och utveckla arbetsplatsen på Green så att vi blir ännu bättre

Din roll som mentor kan sammanfattas ungefär så här:

 • Du har ett övergripande ansvar för att tilldela den nyanställde uppgifter och vägleda i utförandet av dessa.
 • Det är till dig den nyanställde i första hand kan vända sig till med frågor som kan komma upp rörande praktiken.
 • Det är du som hjälper den nyanställde in på arbetsplatsen och att träffa andra kollegor.
 • Du kommer att vara delaktig i utbildningsplanen för den nyanställde

Som mentor kommer du att få utbildning och stöd för att utveckla ditt handledarskap. Utbildningen är 1-3 dagar och omfattar bland annat grunderna i handledarskap med genomgång av:

Rollbeskrivning, ansvarsfördelning, förberedelser och bemötande.

 • Att möta målgruppen nyanlända.
 • Kommunikation och coachande förhållningssätt.
 • Ledarskap som handledare.
 • Regelbundna träffar med andra mentorer och ledningen.
 • Intyg på avslutad handledarutbildning och din roll som mentor.

Program och tidplan

Green Mentor programmet genomförs i samarbete med Göteborgs Tekniska College och sker i två utbildningssteg om 1 + 1 dag. Det omfattar bland annat utbildning i att ge feedback, kulturella skillnader och kommunikation.

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green