green-wide-4.7b224ccb

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram

Bra ledare är viktig inte bara för ett företags utveckling utan även för utvecklingen av individen. Det är också viktigt för att bygga en sund företagskultur som grundar sig på våra definierade ledarkriterier.

  • MOD
  • FÖREBILD
  • ENGAGEMANG
  • MÅLFOKUS
  • INTEGRITET

Greens ledarkriterier

Under september 2019 började vi att börja rulla ut ledarskapsutveckling i hela Green koncernen. Utbildningen syftar till att öka förmågan att bedriva ett ledarskap mot uppställda mål och att känna trygghet som chef och ledare.

Vi startade med lagbasar och 1:a linjechefer (produktionschefer). Utbildningen kommer omfatta två tvådagarsmoduler för alla. ”Leda mig själv” följt av ”Leda andra” och kompletteras med ”Leda affären” för produktionscheferna. För lagbasar innebär det 2+2 dagar och för PC ytterligare 2 dagar.

Vi har idag utbildad 220 medarbetare vid 49 tillfällen på 8 platser från Umeå i norr till Malmö i söder. Den först delen beräknas att slutföras under december 2020.

Utbildningen genomförs i samarbete med Mindset.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green