rabatt höstfärgade blommor stenkant2

Introduktion till Green Academy

Introduktion till Green Academy

Introduktion till Green Academy

Ett samhälle i utveckling behöver företag i utveckling. En bransch som behöver utveckling kräver företag i utveckling. Företag i utveckling kräver medarbetare i utveckling.

Vi jobbar inte bara för att utveckla oss själva utan vill också vara med och utveckla vår bransch och vårt samhälle.

Vi vill locka till oss och behålla motiverade medarbetare med rätt kompetens.

För att uppnå detta knyter vi de bästa utbildningsföretagen och organisationer till oss. Vi vill i samarbete med kunder och våra branschorganisationer öka kompetens och kvalitet inom vår del i samhället.

Tillsammans identifierar vi de kompetensområden som våra medarbetare önskar att utveckla. Green Academys kompetensutvecklingsområde omfattar program för alla befattningar inom alla företag i koncernen.

I Green koncernen ser vi dagligen en inneboende vilja hos våra medarbetare att bli bättre och att lära sig nytt och att lära av varandra. Med målsättning att bli bättre och kompetentare så behöver vi en struktur för kompetensutveckling och ibland behövs även ett tillskott av kompetens utifrån.

 • Yrkesutbildningar inom grönyta skötsel, anläggning och entreprenad
 • Lagkravsutbildningar
 • Trainee-program för socialt utsatta
 • Mentor- och handledarutbildningar
 • Mentorskapsprogram
 • Ledarskapsprogram
 • Certifieringar och valideringar
 • Executive Educations

Syfte

 1. Kompetensutveckling är ett sätt för oss att höja och säkerställa kvalitén på det arbete vi utför. I förlängningen handlar det om hållbarhet och ekonomi.
 2. Att erbjuda kompetensutveckling är ett sätt att attrahera och behålla talanger, dvs långsiktig konkurrensfördel och trivsel i bolaget.
 3. Att bidra till förbättrad migration och minskat utanförskap är en del av hållbarhet och långsiktighet.
 4. Hög social hänsyn och kompetenscertifikat är en ökande del i urvalskriterierna i LOU-upphandlingar och en tydlig konkurrensfördel

Mål

 1. Öka Greens  konkurrensförmåga:
  – Minska kvalitetsbristkostnaden
  – Säkra kompetensförsörjningen och validera/certifiera kompetensen.
  – Anpassa företaget för kommande LOU urvalskriterier
 2. Utveckla den kompetens som finns hos våra nyanställda och nuvarande medarbetare. Det skapar lojalitet och trivsel om det finns en tydlig karriärväg även för de som inte har skolutbildning på högre nivå.
 3. Ökad trivsel innebär minskad personalomsättning.
 4. Ta större socialt ansvar och minska utanförskapet i samhället

 

Bild av Michael Royson

Kompetensutveckling Green Landscaping

Michael Royson

0736-40 63 80

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green