green-wide-5.9bab8b80

Atlas

Atlas

Atlas

Med målet att ha en bra historik och planering i våra kompetensutvecklingsprogram har vi utvecklat en databas som vi kallar Atlas. Atlas kan användas av alla företag inom vår koncern för att säkerställa en uppdaterad information på vår kompetensstatus.

Informationen som finns hjälper oss med:

  • Skapa CV´n som krävs för att verifiera medarbetares kompetens vid inlämning av anbud
  • Utgångsdatum för tidsatta certifikat och i god tid informera om att det är dags att förnya.
  • Kompetensökningar inom geografiska eller organisatoriska områden.
  • Uppdatera nya godkända kurser
  • Samla och arkivera utbildningsbevis, certifikat och diplom
  • Historik och planering vid medarbetarsamtal (ej aktiverat)

Om du behöver access till Atlas kompetensdatabas kontaktar du Michael Royson.

https://db.ocn.se/

 

Bild av Michael Royson

Kompetensutveckling Green Landscaping

Michael Royson

0736-40 63 80

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green