FotografEszterSimone-50

Executive Program

Executive Program

Executive Program

Att leda företag under utveckling och följa lagar och krav i ett börsnoterat företag ställer höga krav på våra ledare. Att som företagsledare ingå i Green Landscaping Group och verka med samordnad självständighet kräver förmåga att se både i stort och smått. Ett gemensamt finansiellt språk, förståelse för strategiska beslut och rapportering är en framgångsfaktor och kräver ständig kompetensutveckling.

Executive-programmet erbjuder utbildning i för våra högsta chefer och täcker affärsmannaskap, analyser, ekonomi, strategi och kommunikation. Utbildningen bedrivs i fem steg under en 12-månaders period och kompletteras med ledarskapsutbildningen.

Programmet har utvecklats i samarbete med IHM Business School.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green