photo-1473075109809-7a17d327bdf6

Green i siffror

Finansiella mål

Green i siffror

Finansiella mål

MÅLUTFALL 2019KOMMENTAR
Omsättningstillväxt 10%68,9 procent, varav 1,6 procent organiskt. Omsättningstillväxten påverkas framförallt av förvärvet av Svensk Markservice medan den milda vintern dämpar tillväxten.Omsättningen ska i genomsnitt växa med 10 procent per år (organiskt och via förvärv).
Lönsamhet 8%4,5% (justerad EBITA-marginal). Marginalen har påverkats positivt av realiserade synergier medan fokus på integration och den milda vintern påverkar negativt.EBITA-marginalen ska uppgå till 8 procent.
Kapitalstruktur 2,5 ggr: 3,3 ggr (justerad EBITDA). Utfallet förklaras huvudsakligen av att bolaget är inne i en expansiv fas med flertalet genomförda förvärv de senaste åren.Nettoskulden i relation till EBITDA ska långsiktigt inte överstiga 2,5 gånger.
Utdelningspolicy 40%Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.Cirka 40 procent av årets nettovinst ska delas ut till aktieägarna. Utdelningsförslaget ska beakta Green Landscapings långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position samt investeringsbehov.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green