rabatt höstfärgade blommor stenkant2

Om oss

Vår historia

Vår historia

Green Landscaping bildades år 2009 genom en sammanslagning av ISS Landscaping, Jungs, Mark & Trädgårdsanläggare Sjunnesson och Qbikum.

Under 2010 antog bolaget namnet Green Landscaping och Miljöbyggarna i Stockholm förvärvades. Sedan dess har vi utvecklats till en fullskalig leverantör inom marknaden för skötsel av utemiljöer.

Green Landscapings strategi mellan 2009–2014 har varit att öka omsättningen och bli en ledande aktör på marknaden. Under perioden förvärvades bland annat Jacksons Trädvård och GML Sport.

År 2015 påbörjade vi implementeringen av en ny strategi samt införande av styrningsprocess baserat på ”Policy Deployment”, ett system inspirerat av Danaher Corporation. Sedan dess har en rad operationella effektiviseringar genomförts för att öka lönsamheten och skapa en plattform för lönsam tillväxt. Stora fokusområden har varit att öka kvaliteten på våra tjänster, prissättning och en reducering av kostnadsbasen.

Sedan 2017 fokuserar Green Landscaping på lönsam tillväxt som dels bygger på organisk tillväxt men även tillväxt genom förvärv.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green