spring-276014 1920 (1)

Om oss

Organisation

Organisation

Green Landscaping erbjuder ett fullserviceerbjudande inom alla segment på marknaden för service av utemiljöer.

Genom nio helägda dotterbolag är vi verksamma i hela mellersta och södra Sverige. På de orter där vi är verksamma har vi en stark lokal förankring och sätter stort värde på att förstå den enskilda kundens behov samtidigt som vi är effektiva och kan leverera ett brett sortiment av tjänster. Vår decentraliserade struktur gör att vi kan jobba nära kunden, samtidigt som vi kan dra nytta av centrala specialistfunktioner för bland annat ekonomi, HR, inköp och IT.

Green Landscapings breda serviceerbjudande innebär att vi kan ta ett helhetsansvar för skötsel av anläggningar, parker och stadsområden och därmed öka kundnyttan och såväl slutanvändarens upplevelse.

 

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green