borås uppdrag anläggning utemiljö

Om oss

Green Landscaping Group

Green Landscaping Group

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet.

Green Landscaping bildades år 2009 genom en sammanslagning av fyra aktörer inom skötsel av utemiljöer och har sedan dess vuxit såväl organiskt som genom förvärv.

Green Landscaping Group erbjuder genom tjugosju dotterbolag/resultatenheter marknadens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra staden skönare och tryggare. Målsättningen är en miljö som tillför ett verkligt mervärde där människor vill vara. Verksamheten är uppdelad i fem regioner: Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr.

Vi är professionella i allt vi gör och i centrum finns vår personal som med sin kompetens och erfarenhet inspirerar våra kunder och realiserar deras drömmar om en vacker och funktionell utemiljö. En utemiljö som med våra tjänster inom skötsel och drift består under en lång tid.

Antalet anställda är cirka 1 300 och omsättningen cirka 2 000 mkr för hela räkenskapsåret 2019.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green