Kungsan tulpan04

Styrning

Styrelse

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt Green Landscapings bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter (utan suppleanter). Styrelsen består för närvarande av 6 ordinarie ledamöter valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Per Sjöstrand, Styrelseordförande
Född: 1958.
Befattning: Styrelseordförande i Bolaget sedan 2012.

Per Sjöstrand är VD i Instalco Intressenter AB (noterade på Nasdaq Stockholm) och har lång erfarenhet som tidigare VD i bolag som PEAB Nord, Midroc Electro och NEA samt har arbetat som direktör vid Stora Projekt vid Trafikverket. Per Sjöstrand innehar även för närvarande en rad styrelsebefattningar inom Instalco-koncernen. Per Sjöstrand har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Green Landscaping: 2 086 108.


Tomas Bergström, Styrelseledamot
Född: 1971.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2020.

Tomas Bergström är VD för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB och har mer än 20 års erfarenhet av transaktioner, investeringar, strategisk affärsutveckling och operativa uppdrag i ledande ställning, bland annat Senior Vice President på OptiGroup och vd för Textilia samt delägare i Erneholm Haskel och associate på Enskilda Securities. Tomas Bergström har en Masterinriktning finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.
Innehav i Green Landscaping: 0.


Johan Nordström, Styrelseledamot
Född: 1965.
Befattning: Verkställande direktör sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2018.

Johan Nordström är verkställande direktör för bolaget sedan 2015 och har tidigare bl.a. varit verkställande direktör för Car-O-Liner AB, Drivesol Worldwide, Inc och Telair International. Johan Nordström är även styrelseledamot i samtliga dotterbolag i Green Landscaping-koncernen samt i Johan Nordstrom Invest AB, CapNorth AB och Whitestoke AB. Johan Nordström har studerat vid Lunds Universitet och Göteborgs Universitet samt innehar en MBA från Copenhagen Business School.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.
Innehav i Green Landscaping: 3 745 922.


Monica Trolle, Styrelseledamot
Född: 1965.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.

Monica Trolle är Manager för Facility Management och Workplace Management på AB Tetra Pak och har tidigare bl.a. varit regionchef på Resources Global Professionals AB och Head of Facility Management på WM-data Sverige AB och administrativ chef och ekonomichef på WM-data Utilities AB. Monica Trolle har även under många år haft rollen som vice ordförande i styrelsen för IFMA Sverige (branschorganisationen för Facility Management) och sitter för närvarande i dess valberedning samt som ordförande i ledningsgruppen för utbildningen Facility Managers inom Affärshögskolan/Academedia. Monica Trolle har läst företagsekonomi på Lunds universitet och har genomgått Executive Leadership Program vid Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Green Landscaping: 28 472.


Staffan Salén, Styrelseledamot
Född: 1967.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.

Staffan Salén är verkställande direktör för Salénia AB och har tidigare bl.a. varit vice verkställande direktör och informationsdirektör för FöreningsSparbanken AB, redaktionschef för Finanstidningen och finansanalytiker på Procter & Gamble. Staffan Salén är även styrelseordförande bl.a. i Westindia Aktiebolag, Investment AB Jamaica, Amapola Flyg AB, AB Sagax, eWork Group AB och styrelseledamot i bl.a. Investment AB Antigua, Salénia Air Cargo AB, MEGA TRADE Aktiebolag, Strand Kapitalförvaltning AB, Largus Holding AB samt är styrelsesuppleant i en rad andra bolag. Staffan Salén har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.
Innehav i Green Landscaping: 8 432 298.


Åsa Källenius, Styrelseledamot
Född: 1967.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.

Åsa Källenius är CFO för Mekonomen AB samt har styrelseuppdrag i dotterbolag. Hon har tidigare bl.a. varit CFO på Tele2 Sweden AB, Inflight Service Global AB och ekonomichef på Spendrups Bryggeri AB. Åsa Källenius är även styrelsesuppleant i Källenius Invest AB, KAAX Investment AB med dotterbolag samt ANNMAKA AB. Åsa Källenius har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och har även genomgått Executive Management Program vid Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Green Landscaping: 53 472.


Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green