photo-1473075109809-7a17d327bdf6

Styrning

Management

Management


Johan Nordström
Född: 1965
Befattning: Verkställande direktör sedan 2015

Johan Nordström är sedan 2018 styrelseledamot i Green Landscaping Group AB. Han har tidigare varit styrelseordförande och verkställande direktör i Car-O- Liner Production AB samt Car-O-Liner Group AB. Han har studerat ekonomi vid Lunds universitet och Göteborgs universitet samt innehar en MBA från Copenhagen Business School.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Green Landscaping: 3 745 922.


Carl-Fredrik Meijer
Född: 1980
Befattning: CFO since 2015.

Carl-Fredrik Meijer har cirka 13 års erfarenhet från positioner inom strategi och affärsutveckling såväl i Sverige som utomlands. Carl-Fredrik har bland annat arbetat på PwC i London och hos Coor Service Management. Carl-Fredrik har en BA i Corporate Finance från Lunds Universitet och en MSc i Technology Management från Lunds Tekniska högskola.

Innehav i Green Landscaping: 215 346.


Jakob Körner
Född: 1976
Befattning: M&A-chef sedan 2019.

Jakob Körner har varit i bolaget sedan 2012 i såväl stab- som linjeroller. Jakob har tidigare arbetat på Svevia. Jakob är utbildad civilingenjör och civilekonom vid Lunds universitet.

Innehav i Green Landscaping: 173 768.


Pierre Kubalski
Född: 1971
Befattning: LEAN och verksamhetsutveckling sedan 2015.

Pierre Kubalski har över 20 års erfarenhet från tillverkande industri som platschef eller VD. Pierre har bland annat arbetat på Danaher och Coolfax.

Innehav i Green Landscaping: 188 213.


Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green