green-wide-4.7b224ccb

Styrning

Ledning

Ledning


Johan Nordström
Född: 1965
Befattning: Verkställande direktör sedan 2015

Johan Nordström är sedan 2018 styrelseledamot i Green Landscaping Group AB. Han har tidigare varit styrelseordförande och verkställande direktör i Car-O- Liner Production AB samt Car-O-Liner Group AB. Han har studerat ekonomi vid Lunds universitet och Göteborgs universitet samt innehar en MBA från Copenhagen Business School.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Green Landscaping: 3 746 738


Carl-Fredrik Meijer
Född: 1980
Befattning: CFO since 2015.

Carl-Fredrik Meijer har cirka 13 års erfarenhet från positioner inom strategi och affärsutveckling såväl i Sverige som utomlands. Carl-Fredrik har bland annat arbetat på PwC i London och hos Coor Service Management. Carl-Fredrik har en BA i Corporate Finance från Lunds Universitet och en MSc i Technology Management från Lunds Tekniska högskola.

Innehav i Green Landscaping: 191 456.


Daniel Linderståhl
Född: 1976
Befattning: Regionchef – Region Syd sedan 2019

Daniel har sammanlagt mer än tio års erfarenhet från chefspositioner och senast inom Svensk Markservice AB. Daniel har dessförinnan mångårig erfarenhet inom Försvarsmakten och är utbildad yrkesofficer och kapten vid Militärhögskolan.

Innehav i Green Landscaping: 8 793.


Hans Lagerström
Född: 1964
Befattning: Regionchef – Region Väst sedan 2015

Hans har tjugo års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner varav tio år vid Green Landscaping AB som distriktschef och sedermera regionchef. Hans har en examen från Arméns tekniska skola i Skövde.

Innehav i Green Landscaping: 36 460.


Pontus Monthan
Född: 1967
Befattning: Regionchef – Region Öst sedan 2019

Pontus har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar och de senaste sju åren inom FM-branschen, senast som VD för L&T Service.  Han har bakgrund inom flygbranschen, tillverkningsindustrin men har också arbetat som egen företagare och som ledarskapskonsult. Pontus har utbildningar från Uppsala Universitet och IHM.

Innehav i Green Landscaping: -.


Robert Brohmander
Född: 1970
Befattning: Regionchef – Region Mitt sedan 2019

Erfarenhet: Robert har över 18 års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner inom service och eftermarknad från flera olika industriföretag. Robert började sin tjänst som distriktschef för Svensk Markservice AB under 2017.

Innehav i Green Landscaping: 330.


Henrik Sahlin
Född: 1969
Befattning: Regionchef – Region Nord sedan 2019

Henrik har mångårig erfarenhet från chef- och ledarpositioner inom Svensk Markservice AB och började sin tjänst 2011 som platschef och avancerade sedermera till produktionssamordnare och därefter distriktschef. Henrik har en maskiningenjörsexamen från Umeå universitet.

Innehav i Green Landscaping: 300.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green