green-wide-1.7254e2f1

Styrning

Ledning

Ledning


Johan Nordström
Född: 1965.
Befattning: Verkställande direktör sedan 2015.

Johan Nordström har tidigare varit styrelseordförande och verkställande direktör i Car-O- Liner Production AB samt Car-O- Liner Group AB. Han har studerat ekonomi vid Lunds universitet och Göteborgs universitet samt innehar en MBA från Copenhagen Business School.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Green Landscaping: 3 391 502.


Carl-Fredrik Meijer
Född: 1980.
Befattning: CFO.

Carl-Fredrik Meijer har cirka 13 års erfarenhet från positioner inom strategi och affärsutveckling såväl i Sverige som utomlands. Carl-Fredrik har bland annat arbetat på PwC i London och hos Coor Service Management. Carl-Fredrik har en BA i Corporate Finance från Lunds Universitet och en MSc i Technology Management från Lunds Tekniska högskola.

Innehav i Green Landscaping: 226 002.


Pierre Kubalski
Född: 1971.
Befattning: COO från mars 2015.

Pierre Kubalski har cirka 17 års erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat inköp, logistik, produktion och affärsutveckling hos olika industriföretag. Pierre har även dokumenterad erfarenhet av implementering av Leankonceptet i olika organisationer. Pierre har en kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan Dalarna.

Innehav i Green Landscaping: 178 301.


Jakob Körner
Född: 1976.
Befattning: Inköpschef sedan 2015 samt Strategichef sedan 2018.

Jakob Körner har över tio års erfarenhet från arbete med infrastrukturfrågor, bland annat som business controller och marknadschef på Vägverket Produktion och arbetschef på Svevia. Jakob har arbetat på Green Landscaping sedan 2012 och var tidigare affärsområdeschef inom skötsel av vägar och gator och COO. Jakob har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet samt är utbildad civilingenjör vid Lunds tekniska högskola.

Innehav i Green Landscaping: 210 706.


Johannes Vock
Född: 1982
Befattning: Affärsutvecklingschef sedan 2018.

Johannes Vock har över tio års erfarenhet från arbete i tillväxtbolag med ansvar för utveckling och förvärv. Bland annat har han haft rollen som kommersiell chef på Nordic Camping & Resort samt från andra roller i investmentbolag och fastighetsbolag. Johannes har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Green Landscaping: 5 250.


Sharon Lind
Född: 1980
Befattning: Kommunikationsansvarige sedan 2014 samt hållbarhetssamordnare sedan 2017.

Sharon Lind har över tio års erfarenhet från positioner inom kommunikation och har erfarenhet av såväl intern och extern kommunikation. Sharon har studerat kommunikation och PR vid Berghs School of Communication och företagseknomi vid Uppsala Universitet och har även en magisterexamen i biologi från Stockholms Universitet.

Innehav i Green Landscaping: 0.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green