shutterstock 672424711

Styrning

Ledning

Ledning


Johan Nordström
Född: 1965
Befattning: Verkställande direktör sedan 2015

Johan Nordström har tidigare varit styrelseordförande och verkställande direktör i Car-O- Liner Production AB samt Car-O-Liner Group AB. Han har studerat ekonomi vid Lunds universitet och Göteborgs universitet samt innehar en MBA från Copenhagen Business School.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Green Landscaping: 3 746 738


Carl-Fredrik Meijer
Född: 1980
Befattning: CFO

Carl-Fredrik Meijer har cirka 13 års erfarenhet från positioner inom strategi och affärsutveckling såväl i Sverige som utomlands. Carl-Fredrik har bland annat arbetat på PwC i London och hos Coor Service Management. Carl-Fredrik har en BA i Corporate Finance från Lunds Universitet och en MSc i Technology Management från Lunds Tekniska högskola.

Innehav i Green Landscaping: 226 002.


Daniel Linderståhl
Född: 1976
Befattning: Regionchef – Region Syd sedan 2019

Daniel har sammanlagt mer än tio års erfarenhet från chefspositioner och senast inom Svensk Markservice AB. Daniel har dessförinnan mångårig erfarenhet inom Försvarsmakten och är utbildad yrkesofficer och kapten vid Militärhögskolan.

Innehav i Green Landscaping: 7 949


Hans Lagerström
Född: 1964
Befattning: Regionchef – Region Väst sedan 2015

Hans har tjugo års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner varav tio år vid Green Landscaping AB som distriktschef och sedermera regionchef. Hans har en examen från Arméns tekniska skola i Skövde.

Innehav i Green Landscaping: 93 675


Jan Eriksson
Född: 1950
Befattning: Regionchef – Region Öst sedan 2019 samt VD för JE Mark.

Jan grundade J E Eriksson Mark och Anläggningsteknik AB och JE Mark & fastigheter i Vallentuna AB och har sammanlagt mer än tjugo års erfarenhet från positioner inom mark- och anläggningsindustrin.

Innehav i Green Landscaping: 222 966


Robert Brohmander
Född: 1970
Befattning: Regionchef – Region Mitt sedan 2019

Erfarenhet: Robert har över 18 års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner inom service och eftermarknad från flera olika industriföretag. Robert började sin tjänst som distriktschef för Svensk Markservice AB under 2017.

Innehav i Green Landscaping: 330.


Henrik Sahlin
Född: 1969
Befattning: Regionchef – Region Nord sedan 2019

Henrik har mångårig erfarenhet från chef- och ledarpositioner inom Svensk Markservice AB och började sin tjänst 2011 som platschef och avancerade sedermera till produktionssamordnare och därefter distriktschef. Henrik har en maskiningenjörsexamen från Umeå universitet.

Innehav i Green Landscaping: 300.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green